brandblusmiddelen

Startbewijs.nl

  Brandblusmiddelen
Donderdag, 30 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSMIDDELEN


BRANDBLUSMIDDELEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Brandblusmiddelen gebouwen. Een brand in een gebouw kan grote schade tot nadelig gevolg hebben. Brandblusmiddelen dienen om snel een beginnende brand te bestrijden totdat de brandweer arriveert. Om lange downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblusmiddelen.

BLUSDEKENS


BLUSDEKENS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

BLUSSER AANDUIDING


BLUSSER AANDUIDING

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

KOOLZUURGAS 5 KG BLUSSER


KOOLZUURGAS 5 KG BLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

FIRE KNOCK OUT BLUSSERS


FIRE KNOCK OUT BLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.

ID PICTO SCHUIMBLUSSERS


ID PICTO SCHUIMBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

VERBANDDOOS


VERBANDDOOS

--BHV VERPLEEGMIDDELEN--

BLUSSERS WIKIPEDIA


BLUSSERS WIKIPEDIA

---BRANDBLUSMIDDELEN---

VOORDELEN SPRAYBLUSSER


VOORDELEN SPRAYBLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- *milieuvriendelijk brandblussen *overal inzetbaar, te monteren *meerdere malen te gebruiken *niet nadelig voor gezondheid *tot 1000V op elektra blussen *blusstof geeft geen vlekken *geschikt brandklasse A,B,F *lichtgewicht brandblusser *frituurpan brandblusser *onderhoud overbodig
 

BRANDBLUSMIDDELEN | BRANDBLUSSER KOPEN

Brandblusmiddelen. Brandblusmiddelen voor kantoren, gebouwen, winkels, enz. Met brandblusmiddelen kan branduitbreiding voorkomen worden. Er zijn brandblusmiddelen in diverse soorten en maten te koop. Branden komen vaak voor en hebben een vernietigend effect. Een brand of brandschade is voor een deel te voorkomen door het inzetten van de juiste blusmiddelen. Wij bieden blusdekens schuimblussers, CO2 blussers, poederblussers, vorstbestendige brandblussers en vetblussers. De meeste verzekeraars melden in uw polis expliciet een eis voor type en de inhoud van de vereiste blusapparaten. Brandblusmiddelen actie. Wij leveren onze brandblusmiddelen met Rijkstypekeur en CE markering. Al deze brandblusmiddelen voldoen aan de eisen van de overheid, de brandweer en verzekeringen. Wij hebben een gedegen keuze uit diverse brandblusmiddelen als brandhaspels, blusdekens en brandblussers. Op onze website treft brandblusmiddelen als poederblussers, schuimblussers, CO2 brandblussers en brandblussers voor keukens. Voor de goedkoopste brandblussers op Internet. Heeft u vragen over blusstoffen, brandklassen brandblusapparaten, brandslanghaspels of wilt u een brandblusmiddelen offerte ontvangen neem dan contact op. Oude brandblusmiddelen inleveren, hervullen kan ook.

ERKENDE SPRAYBLUSSER


ERKENDE SPRAYBLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Spray schuimblusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vetbranden en oliebranden).

ONDERHOUDVRIJE BLUSSER


ONDERHOUDVRIJE BLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Spray brandblussers zijn zeer duurzaam want de aluminium bus en blusstof zijn beiden recyclebaar. De blusstof is zelfs ongevaarlijk en daardoor heel geschikt om personen te blussen. Dit kan vanaf een redelijke afstand omdat de worpafstand ongeveer 3.50 meter is. Iedereen kan de sprayblusser zonder instructie training - cursus gebruiken.

BRANDHASPELS PICTO


BRANDHASPELS PICTO

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Brandhaspels dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandhaspels een pictogram bordje te plaatsen.

BONPET BRANDBLUSSER


BONPET BRANDBLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Zijn ontworpen voor het blussen van beginnende branden zonder interventie van de mens. De Bonpet brandblusser blust kleine ruimten tot 8m2. Bij brand neemt de temperatuur in een ruimte toe. Wanneer de temperatuur van de blusstof in de cilinder 90 graden heeft bereikt breekt de glazen ampul en wordt de blusstof over de brandhaard verneveld. Wanneer de Bonpet blusser boven of nabij het brandrisico wordt geplaatst en er is geen sprake van een hoge lucht snelheid dan zorgt de Bonpet automatische brandblusser voor snelle brandblussing.

LEVERANCIER BRANDBLUSSERS


LEVERANCIER BRANDBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN---

ID PICTO BRANDHASPELS


ID PICTO BRANDHASPELS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BLUSMIDDELEN OPHANGEN


BLUSMIDDELEN OPHANGEN

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN---

BRANDBLUSSER BOOT


BRANDBLUSSER BOOT

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Effectieve spraybrandblusser in spuitbus voor motorboten, speedboten, zeiljachten, enz. Tevens prima brandblusser voor veilig blussen van frituurbrand. Brandklassen ABF spray schuim brandblusser geschikt voor het gebruik op de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet- en oliebrand). Geen onderhoud meer nodig ! Bespaart +/- 25% - 40% aan brandblusser onderhoud kosten door het ontbreken van de niet verplichte jaarlijkse keuring.

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

BRANDBLUSSERSKEUR


BRANDBLUSSERSKEUR

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit type keurmerk wordt aangegeven op brandblusmiddelen etiketten.

CE MARKERING BLUSSERS


CE MARKERING BLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Bekend is dat de CE-markering op veel producten te vinden is zo ook op AFFF brandblussers. CE markering geeft aan dat de AFFF brandblusser voldoet aan de binnen de Europese Unie voor AFFF brandblussers geldende regelgeving en overheid eisen.

ADVIES BRANDBLUSMIDDELEN


ADVIES BRANDBLUSMIDDELEN

---BRANDBLUSMIDDELEN---

BRANDBLUSMIDDEL 2 KG


BRANDBLUSMIDDEL 2 KG

---BRANDBLUSMIDDELEN--- De blussende werking van een poederbrandblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten. Prima en erkende brandblusser voorzien van rijkstypekeur. De goedkoopste 2 kg brandblusser.
 

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling.

ID PICTO CO2 BLUSMIDDELEN


ID PICTO CO2 BLUSMIDDELEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

POEDERBLUSSER 6 KG


POEDERBLUSSER 6 KG

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Poederblussers zijn met name geschikt voor buitengebruik vanwege het grote effectieve blusvermogen. Poederblussers zijn standaard al geschikt voor gebruik bij lage temperaturen tot -30 graden. Hervullen poederblussers dient conform NEN 2559 ieder 10e jaar te geschieden. Dit om de goede werking van het bluspoeder blijvend te kunnen garanderen.

ID PICTO POEDERBLUSSER


ID PICTO POEDERBLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brand beveiliging systemen in Nederland en Belgi verboden, zij het met enkele uitzon deringen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor diflu ormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtri fluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties. Het verbod voor Halon staat in verband met de milieuschade die het Halon-gas aan de ozonlaag van de aarde veroorzaakt.

KEUKENBRANDBLUSMIDDEL


KEUKENBRANDBLUSMIDDEL

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Met spray schuimblussers kunt u keukenbranden veilig tot 1000 Volt blussen. Blussen van een meterkast, computer, wasdroger geschiedt met sprayblussers.

BRANDHASPELS MONTAGE


BRANDHASPELS MONTAGE

---BRANDBLUSMIDDELEN---

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- De brandslanghaspels worden geproduceerd conform de norm EN 671-1. De brandslanghaspel is modern vormgegeven en ook eenvoudig te monteren. Onze brandslanghaspels worden met montage set geleverd.

BLUSMIDDEL VOOR BUITEN


BLUSMIDDEL VOOR BUITEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- De beste brandblusser voor in de buitenlucht is een poederblusser. Een poederblusser is geschikt voor gebruik binnen een groot temperatuurbereik van -30 tot +60 graden. Poederblussers zijn goedkoper dan schuimblussers en Co2 blussers. Poederblussers zijn als enige brandblussers voor brandbestrijding in meerdere brandklassen geschikt, nl. brandklasse A, B en C.

LOGBOEK BLUSAPPARATEN


LOGBOEK BLUSAPPARATEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

---BRANDBLUSMIDDELEN---
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

WEBSHOP BLUSMIDDELEN


WEBSHOP BLUSMIDDELEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Aanbod voordelig assortiment brandblusmiddelen gebouwen.

OFFERTE BLUSMIDDELEN


OFFERTE BLUSMIDDELEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Offerte brandblusmiddelen voor particulier en bedrijf.

CONTACT


CONTACT

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Voor vragen over brandblusser wetgeving, regelgeving, eisen en door de overheid in gebouwen vereiste voorgeschreven brand beveiliging en blusmiddelen.

PICTOGRAM BLUSDEKENS


PICTOGRAM BLUSDEKENS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Blusdekens dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de blusdekens een pictogram bord te plaatsen.

KOOLZUURGAS 2 KG BLUSSER


KOOLZUURGAS 2 KG BLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die de blussing uitvoert kan stikken.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- De Mabo brandblusser is gevuld met een veilige blus vloeistof verpakt in speciale cilinder. Automatische brandblusser blust zonder tussenkomst van personen. Bij brand reageert de speciale vloeistof in de cilinder op temperatuur stijging. Bij 85 graden springt de cilinder open en wordt de blusstof over de brandhaard verspreid. De Mabo automatische brandblusser is een voordelige automatische brandblusser met het grootste blusbereik onder de verkrijg bare automatische blussers.

ID PICTO VETBLUSSERS


ID PICTO VETBLUSSERS

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn te koop voor: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

KEUKEN BRANDBLUSSER


KEUKEN BRANDBLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Vetbrandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk afkoelende bluswerking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F.

BRANDBLUSMIDDEL 1 KG


BRANDBLUSMIDDEL 1 KG

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Poederblusser 1 kilo 5A-21BC. De blussende werking van een poederbrandblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten. Prima en erkende brandblusser voorzien van rijkstypekeur. De goedkoopste 1 kg brandblusser.

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak nauwelijks te overzien.

ONDERHOUD BESPARINGEN


ONDERHOUD BESPARINGEN

---BRANDBLUSMIDDELEN--- Op brandblusser onderhoud besparen? Spray brandblussers bieden dit. De innovatieve sprayblussers behoeven geen onderhoud slechts optische controle door de gebruiker.

WERKING SPRAYBLUSSER


WERKING SPRAYBLUSSER

---BRANDBLUSMIDDELEN--- De spray schuimblusser blust met een AFFF (Aqua Fluid Foam Film) schuim. Dit schuim dekt de brandhaard met een filmlaag af zodat er geen nieuwe zuurstof tot de brandhaard meer kan toetreden zodat de brand niet meer kan bestaan. Hiernaast kan er ook met de spray schuim spuitbus brandblussers spray stootsgewijs kortstondig met zeer fijne nevel geblust worden.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 48
 Links 146
Door brandblusmiddelen i.s.m startbewijs.nl